องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้ว ล้อมรัก อุ่นไอรัก สายใยสื่อสาร เด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี (ช่วงที่ ๒)


วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด ได้ดำเนินการจัดโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้ว ล้อมรัก อุ่นไอรัก สายใยสื่อสาร เด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี (ช่วงที่ ๒) เพื่อการเสริมสร้างด้านสติปัญญา อารมณ์ ด้วยวินัยเชิงบวก กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และแกนนำชุมชน โดยมี นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายก อบต.โจดม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศิลาลาด ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัย ด้วยหลักสูตร Triple P ในครั้งนี้

2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18