องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


การนำส่งขยะอันตราย ไปกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566


วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้มอบหมาย นายจารุวัฒน์ กมล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้รวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ชุมชนตำบลโจดม่วง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566

สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18