องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


การนำส่งขยะอันตราย ไปกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566


วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้มอบหมาย นายจารุวัฒน์ กมล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้รวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ชุมชนตำบลโจดม่วง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566

สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13