องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมแซ่มบ้านให้กับผู้่ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามราชกุมารี อุปยายิกาส


ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการสร้างซ่อมแซ่มบ้านให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้พิการและประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงพระชนมายุ 68 พรรษา

ได้กำหนดมอบบ้านฯ นางจันทร์ เป้งทอง หมู่ 7 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.45 น. โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้่บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโจดม่วง มาร่วมเป็นเกียรติเปิดงานในครั้งนี้

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13