องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย


เพลงเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (๕ เพลง)

- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- เพลงมหาชัย
- เพลงมหาฤกษ์
- เพลงสดุดีมหาราช
- เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

๙ บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เป็นกลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกระดับ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและทางราชการ ได้แก่
– เพลง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ (ขับร้องโดย : เหมียว ธนภร)
– เพลง ม่วนซื่นโฮแซว (ขับร้องโดย : บุญตา เมืองใหม่)
– เพลง บายใจหรอย (ขับร้องโดย : โกไข่)
– เพลง ชื่นใจฮิ (ขับร้องโดย : แช่ม แช่มรัมย์)
– เพลง ดีต่อใจ (ขับร้องโดย : เสรี รุ่งสว่าง)
– เพลง เกิดมาเป็นนายกฯ (ขับร้องโดย : ดำรง วงศ์ทอง)
– เพลง คิดถึง อปพร. คนดี (ขับร้องโดย : หนู มิสเตอร์)
– เพลง Change for Good (ขับร้องโดย : ไก่ เดอะวอยซ์)
– เพลง รี รี รี (ขับร้องโดย : โกไข่ และเยาวชน)

2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18