องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)

# SDGSummit: โลกได้เข้าสู่ "ภาวะโลกเดือด" หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์.... และหนึ่งในตัวการหลักที่พาโลกมาถึงจุดนี้คือพลาสติก

ทั้งวรจรชีวิตของพลาสติก ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ถูกใช้งานถูกนำมาใช้ซ้ำ จนกองเป็นภูเขาขยะ ล้วนสร้างก๊าชเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่

https://thailand.un.org/th/sdes#GlobalCoals#17SDGs แค่นี้เราทำได้

#SDGSummit#17SDGs

#องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18