องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง [ 5 ม.ค. 2566 ]19
2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]16
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 66 [ 4 ม.ค. 2566 ]17
4 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568 [ 24 พ.ย. 2565 ]16
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง 2561-2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]19