องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ ภ.ดส. 1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]48
22 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 25 พ.ย. 2565 ]43
23 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]49
24 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]34
25 ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]32
26 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย [ 22 ส.ค. 2565 ]33
27 ป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ [ 15 ก.ค. 2565 ]36
28 กฎบัตรที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา [ 11 เม.ย. 2565 ]26
29 โครงการจัดจุดคัดกรองเข้า-ออกหมู่บ้าน [ 9 มี.ค. 2565 ]25
30 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]29
31 ประกาศนโยบายสูบบุหรี่ [ 5 ม.ค. 2565 ]25
32 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]41
33 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 15 ต.ค. 2564 ]27
34 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ใน สายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 16 ส.ค. 2564 ]42
35 ตารางรับซื้อขยะประจำเดือน เมษายน 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]35
36 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]31
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 5 ก.พ. 2564 ]31
38 ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อการดูแลผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ส.ค. 2563 ]33
39 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) [ 1 ต.ค. 2561 ]38
 
|1หน้า 2